مطالب مرتبط:

استقبال مجلس سنا از شکایت افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل

مجلس سنا، شکایت افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل را کار ستودنی خواند و از این موقف دولت حمایت کرد.

مطالب اخیر