مطالب مرتبط:

سنگین‌ ترین زن دنیا 95 کیلو گرام وزن کم کرد

سنگین‌وزن ترین زن دنیا با کاهش ۹۵ کیلوگرام از وزنش، احتمال دارد بزودی لقب خود به عنوان سنگین ترین زن جهان را از...

مطالب اخیر