مطالب مرتبط:

کمک ۲۵۰ ملیون یورویی جرمنی به افغانستان

  وزارت همکاری فدرال و توسعه جرمنی از کمک ۲۵۰ ملیون یورویی این کشور به افغانستان خبر داد.   این وزارت اعلام کرد...

مطالب اخیر