مطالب مرتبط:

خالق شبکه انترنت هم به فکر پایان دادن به اخبار جعلی افتاد

او در نامه‌ای سرگشاده و در ۲۸‌مین سالگرد انترنت با اظهار نگرانی از رویه استفاده از این تکنالوژی، برنامه ۵ ساله‌...

مطالب اخیر