مطالب مرتبط:

دستاوردها و کارکردهای چهار وزارت ارائه شد

در نشست خبری مشترک سخنگویان چهار وزارت، دستاوردها و عملکرد وزارت‌های فواید عامه، شهرسازی و مسکن، احیا و انکشاف ...

مطالب اخیر