مطالب مرتبط:

پارلمان حمله تروریستی به شفاخانه داوود خان را بررسی می کند

پیام آفتاب: اعضای پارلمان حمله خونین روز چهارشنبه هفته گذشته به شفاخانه داوودخان در کابل را بررسی می کند.

مطالب اخیر