مطالب مرتبط:

انتقاد مجلس از ایجاد وزارتخانه جدید توسط اشرف غنی

برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس معتقدند ایجاد پست وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی، مداخله در نها...

مطالب اخیر