مطالب مرتبط:

مجلس سنا خواستار اعدام خائینین حمله بر شفاخانه نظامی کابل شد

سناتوران در مجلس سنا، حمله چهار شنبه گذشته بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان کابل را کار خائینان و جاسوسان د...

مطالب اخیر