مطالب مرتبط:

محفل تجلیل از روزجهانی همبستگی زنان در وزارت امور خارجه برگزار شد

  روزگذشته انجمن زنان دیپلومات افغان، از روز جهانی همبستگی زنان در وزارت امورخارجه تجلیل بعمل آوردند. این محفل ...

مطالب اخیر