مطالب مرتبط:

دیدار عالمی بلخی با رئیس اداره سازمان بین المللی مهاجرت

آریانانیوز: روزگذشته رئیس اداره آی او ام در افغانستان، در دیدار با وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از تغییرات ...

مطالب اخیر