مطالب مرتبط:

تظاهرات در سنگاپور در اعتراض به افزایش بهای آب

صدها نفر روز یکشنبه در سنگاپور در اعتراض به افزایش شدید بهای آب تجمع کردند.

مطالب اخیر