مطالب مرتبط:

​به مناسبت بيست دومين سالگرد شهيد مزارى (قسمت پایانی)

شريف تر، نجيب تر، صادق تر، متدين تر و زحمتكش تر از مردم هزاره نمى شناسم. چيزى نوشتن در باره ى مرحوم مزارى آنهم ...

مطالب اخیر