مطالب مرتبط:

پایان انتخابات چهار روزه مجلس برای انتخاب هیات اداری

انتخابات هیات اداری مجلس نمایندگان پس از چهار روز با انتخاب منشی این مجلس به پایان رسید.

مطالب اخیر