مطالب مرتبط:

​آشوب در اردوگاه نژادپرستان هزاره

آن‌ها با استفاده از تعریف هزاره در نزد اقوام بزرگ افغانستان که شامل همه شیعیان می‌شد، بیشترین امتیازات را دریاف...

مطالب اخیر