مطالب مرتبط:

آمر استخبارات لوای دوم کندک ۵ پولیس سرحدی به قتل رسید

آمر استخبارات لوای دوم کندک ۵ پولیس سرحدی حوزهٔ غرب، توسط افراد مسلح ناشناس در داخل شهر هرات به قتل رسید.

مطالب اخیر