مطالب مرتبط:

کرزی از لویه جرگه چه می خواهد؟

کرزی از تقسیم قدرت میان عبدالله و غنی انتقاد کرده و گفته است که وی می خواهد در کشوری زندگی کند که مقرری ها و برکناری ها، بر بنیاد قانون صورت گیرد نه بربنیاد روابط شخصی و تقسیم قدرت میان افراد

مطالب اخیر