مطالب مرتبط:

دیدار رییس جمهور و بانوی اول با پزشکان آموزش دیده توسط بنیاد آقاخان

چهارده تن از داکتران پس از فراگیری بیش از چهارسال آموزش‌های پزشکی توسط بنیاد آغاخان، از این بخش فراغت حاصل نمودند.

مطالب اخیر