مطالب مرتبط:

نقش امرالله صالح سمبلیک و غیر اجرایی است

امرالله صالح در ميان سران مقاومت يكی از كسانی است كه كتاب می خواند و سياست را منظم دنبال می كند و در معركه سياس...

مطالب اخیر