مطالب مرتبط:

تاکید رهبران دولت بر استفاده از تکنولوژی در انتخابات

پیام آفتاب: در ادامه سلسلۀ جلسات آمادگی برای برگزاری انتخابات، شام دیروز جلسه ای به همین منظور با اشتراک کمیشنر...

مطالب اخیر