مطالب مرتبط:

پسر جنرال دوستم سرپرست حزب جنبش شد

جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور کشور قصد دارد برای مدتی طولانی به ترکیه سفر کند و سرپرستی حزب جنبش را به پسر خ...

مطالب اخیر