مطالب مرتبط:

باتور، میراث دار پدر و جانشین جنرال!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، نسل جدید سیاستمدارن افغانستان که آسیب های جبران ناپذیر عملکرد رهبران گذ...

مطالب اخیر