مطالب مرتبط:

ذبیح فطرت: خط سرخ عبدالله به خط زرد تبدیل شد

سخنگوی عطا محمد نور به عملکرد عبدالله در خصوص تعیین نادری انتقاد کرد و نوشت؛ همان خط سرخی را که بنده خدا برای ج...

مطالب اخیر