مطالب مرتبط:

از تقرری های جدید حکومت مطلع شوید

سید پاقا فاضل سانچارکی به حیث معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تعيين شد. به فرمان رییس جمهور، سيد آقا حسين سان...

مطالب اخیر