مطالب مرتبط:

طراح حمله تروریستی علیه جنبش روشنایی کشته شد

پیام آفتاب: ریاست امنیت ملی از کشته شدن طراح حمله تروریستی حادثه دهمزنگ خبر داد.

مطالب اخیر