مطالب مرتبط:

«سيد فاضل سانچارکى» به سمت معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ منصوب شد

پیام آفتاب: رئیس جمهور در حکمی، «سيد فاضل سانچارکى» را به سمت معين نشراتى وزارت اطلاعات و فرهنگ منصوب کرد.

مطالب اخیر