مطالب مرتبط:

ایران میان افغانستان و پاکستان میانجیگری می کند

در ادامه تنش ها میان افغانستان و پاکستان، ایران برای میانجیگری میان کشور ما و پاکستان اعلام آمادگی می کند. جمار...

مطالب اخیر