مطالب مرتبط:

ارگ از تعیین جدول زمانی توزیع شناس نامه های برقی تا ده روز دیگر خبر می دهد

در حالی‌که هنوز اعتراض‌هایی در این زمینه وجود دارد، کاخ ریاست جمهوری افغانستان از آماده‌گی‌ها برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی خبر می‌دهد.

مطالب اخیر