مطالب مرتبط:

فرصت ده روزه ی رئیس جمهور برای ارائه طرح پیشنهادی توزیع تذکره های الکترونیکی

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به منظور بحث در مورد چگونگی آمادگی‎ها برای توزیع تذکره‎های بر...

مطالب اخیر