مطالب مرتبط:

عناوین مهم روزنامه های افغانستان/ 22 حوت

پیام آفتاب: اشاره روسیه به این موضوع که تماس مسکو با طالبان برای مشروعیت بخشیدن به آنها نخواهد بود و افشای شمار...

مطالب اخیر