مطالب مرتبط:

نی: کاربران اجتماعی از نشر شايعات كه وحدت ملی را آسیب ميرساند خودداری كنند

دفتر رسانه های آزاد افغانستان موسوم به نی از کاربران شبکه های اجتماعی خواسته است تا از نشر و پخش شایعات و مطالبی که وحدت ملی را در کشور آسیب می رساند خود داری کنند

مطالب اخیر