مطالب مرتبط:

تماس با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تماس با گروه طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست و تنها در راستای تا...

مطالب اخیر