مطالب مرتبط:

وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی در افغانستان تشکیل شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور طی فرمانی وزارت جدیدی را به نام "وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی" ایجاد ک...

مطالب اخیر