مطالب مرتبط:

چین دې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي

پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې له چین هېواد څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده.

مطالب اخیر