مطالب مرتبط:

یک نهاد مهم و کلیدی امنیتی در چارچوب حکومت ایجاد شد

"محمد اشرف غنی" با صدور فرمان به منظور نهادینه ساختن یک نظام شایسته سالار، ارتقای کادر رهبری، تسریع پروسه اصلاح...

مطالب اخیر