مطالب مرتبط:

تعیینات جدید و کلیدی در چار چوب ادارات دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور فرمان های جداگانه تعیینات جدید و کلیدی را در چارچوب ادارات د...

مطالب اخیر