مطالب مرتبط:

صلح باید همسو با قانون اساسی و ارزش‌های عمومی باشد

سر مقاله: ماينده خاص سرمنشي سازمان ملل متحد براي افغانستان به شوراي امنيت اين سازمان گفته است که طالبان بايد ب...

مطالب اخیر