مطالب مرتبط:

امرالله صالح وزیر دولت و سنچارکی معین نشراتی وزار اطلاعاتو وفرهنگ مقرر شد

کابل ، پژواک  حوت ۹۵ : رییس جمهور اشرف غنی طی فرمان  امر الله صالح را وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی...

مطالب اخیر