مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: ما باید بهترین سیستم برای برگزاری انتخابات داشته باشیم

مطالب اخیر