مطالب مرتبط:

رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۳۹۵ دو درصد اعلام شد

وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی این کشور را حدود دو درصد اعلام کرده است. قبل از این، وزارت مالیه این کشور گف...

مطالب اخیر