مطالب مرتبط:

ارگ: به سازماندهندگان حمله اخیر کابل جزا داده خواهد شد

ریاست جمهوری افغانستان می‎گوید، به آنعده افرادیکه مطابق قانون جزا داده خواهد شد که در حمله بالای شفاخانه سردار ...

مطالب اخیر