مطالب مرتبط:

فعالان: حکومتداری خوب بدون مشارکت زنان ناممکن است

نهاد موسوم به حرکت سفید افغانستان می‌گوید، تحقق حکومتداری خوب در کشور بدون مشارکت زنان ناممکن است. اعضای این نه...

مطالب اخیر