مطالب مرتبط:

کوتاهی دولت در عدم کنترل ناامنی، قابل برائت نیست

تنها در حمله گروه داعش بر شفاخانه سردار محمد داوود خان یکصد وبیست تن کشته و زخمی شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسان...

مطالب اخیر