مطالب مرتبط:

توافق افغانستان و ترکمنستان بر سر صادرات سنگ مرمر

پیام آفتاب ریاست اتاق تجارت و صنایع هرات خبر از انجام «توافقی شفاهی» با ترکمنستان داد که هدف آن صدور ۵۰۰ هزار متر مکعب سنگ مرمر به این کشور است

مطالب اخیر