مطالب مرتبط:

افتتاح پروژه آبرسانی در مربوطات ولایت بلخ

با بهره برداری از یک پروژه آبرسانی وزارت احیا و انکشاف دهات در مربوطات ولایت بلخ، نزدیک به۴۵۰خانواده دارای آب پ...

مطالب اخیر