مطالب مرتبط:

داعش در افغانستان وجود خارجی ندارد

بسیاری آگاهان از آنچه سیاسی شدن نهادهای امنیتی خوانده می شوند، سخت اظهار نگرانی می کنند. به گزارش شبکه اطلاع رس...

مطالب اخیر