مطالب مرتبط:

رسالت مزاری در تاراج رهبران بازمانده!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، در طول تاریخ هر ملتی و قومی به دنبال رهبر و مرید بوده و هستند اما دهه ه...

مطالب اخیر