مطالب مرتبط:

مسلمانان روهنگیا امنیت ندارند!

به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور میانمار، اقلیت مسلمانان روهنگیا در ولایت راخین تحت فشار و جنا...

مطالب اخیر