مطالب مرتبط:

اشتراک کنندگان یک نشست بر حمایت حکومت از حقوق زنان تاکيد کردند

کابل (پژواک، ۲۱ حوت ۹۵): اشتراک کنندگان نشستی که در آن یازده زن تاثیرگذار جامعه معرفی گردیدند، خواستار حمایت ها...

مطالب اخیر