مطالب مرتبط:

امرخیل: برخی مقامات وزارت معادن از قراردادیان۱۰میلیون دالر رشوه گرفتند

شبکه مبارزه با فساد اداری افغانستان از موجودیت فساد و مدیریت ضعیف در وزارت معادن و پترولیم این کشور ابراز نگران...

مطالب اخیر