مطالب مرتبط:

ذکی: در حمله اخیر کابل از داخل شفاخانه با مهاجمان همکاری شده‎است

هرچند چگونگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان آن هم در میان تدابیر شدید امنیتی پرسش برانگیز است اما شماری از...

مطالب اخیر